Notariusz Łódź, Kancelaria Notarialna

Notariusz - Prawo o notariacie:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158)

- Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie
z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego
.

 

 

  Notariusz dokonuje następujących czynności:
   1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
   2) sporządza poświadczenia;
   3) doręcza oświadczenia;
   4) spisuje protokoły;
   5) sporządza protesty weksli i czeków;
   6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
   7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
   8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
   9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Prosimy o telefoniczny, mailowy lub osobisty kontakt z Kancelarią, w celu uzyskania bezpłatnej informacji o dokumentach koniecznych do dokonania określonej czynności notarialnej oraz porady prawnej w zakresie objętym świadczonymi usługami.