Notariusz Grzegorz Gawior

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2012 r. prowadzę kancelarię notarialną. Jako notariusz wykorzystuje wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte we wcześniejszej pracy na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe oraz zdobyta umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa pozwala mi wykonywać zawód notariusza rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem.

Jako osoba zaufania publicznego, wiem jak ważne jest indywidualne podejście do każdego powierzonego mi zadania
i problemu, dlatego wszelkie czynności notarialne dokonuję
z wykorzystaniem doświadczenia życiowego i zawodowego.

Jestem notariuszem, który zawsze kieruje się wyznaczonymi regułami etycznymi, a swoje obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej.

Potrzebne dokumenty

Wszelkie informacje, dotyczące czynności notarialnych
(w tym o wymaganych dokumentach i kosztach czynności) możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne poprzez telefoniczny, mailowy lub osobisty kontakt z kancelarią

Notariusz Łódź
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158)
- Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Kancelaria Notarialna Łódź
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wykaz czynności notarialnych

Kancelaria Notarialna - dojazd:

Notariusz G. Gawior dokonuje czynności w siedzibie kancelarii:
Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1

Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu miejskim bezpośrednio przy budynku kancelarii,
bądź parkingu prywatnym płatnym ok. 100 m od kancelarii (dawny Bagdad Cafe).

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii.